hifnafun

فروردین ۲, ۱۳۹۸

افتتاح سرچ گوگل بومی توسط گلزار ممدی

حیف پرس | ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ | خبر دوم ؛ افتتاح سرچ گوگل بومی توسط گلزار ممدی از مریدان مدیر یکی از شبکه های تلویزیونی […]
فروردین ۱, ۱۳۹۸

جنجال شهردار فلان شهر با پاکبانان بر سر صندلی

حیف پرس | ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ | خبر اول . خبر اول : جنجال شهردار فلان شهر با پاکبانان بر سر صندلی . نویسنده و […]