آرزوهای از دست رفته من

آذر ۲۶, ۱۳۹۹

آرزوهای از دست رفته من؛ یا من یا استراماچونی

| قسمت دوم | مجموعه “آرزوهای از دست رفته من” به آرزوهای از دست رفته احسان رأفتی یک انسان پر از آرزو و رویا می پردازد […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۹

آرزوهای از دست رفته من؛ در آرزوی بازیگری در هالیوود

| قسمت اول | مجموعه “آرزوهای از دست رفته من” به آرزوهای از دست رفته احسان رأفتی یک انسان پر از آرزو و رویا می پردازد […]