hifnafun

خرداد ۱۴, ۱۴۰۰

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت دهم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
خرداد ۲, ۱۴۰۰

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت نهم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
خرداد ۱, ۱۴۰۰

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت هشتم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت هفتم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت ششم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت پنجم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۹

آرزوهای از دست رفته من؛ یا من یا استراماچونی

| قسمت دوم | مجموعه “آرزوهای از دست رفته من” به آرزوهای از دست رفته احسان رأفتی یک انسان پر از آرزو و رویا می پردازد […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

پادکست “رادیو کله مورچه” | قسمت چهارم

پادکست “رادیو کله مورچه” کاری از گروه طنز حیفنا به آخرین اخبار و حاشیه های پیرامون ما می پردازد. نگاهی ریز و کله مورچه ای به […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۹

آرزوهای از دست رفته من؛ در آرزوی بازیگری در هالیوود

| قسمت اول | مجموعه “آرزوهای از دست رفته من” به آرزوهای از دست رفته احسان رأفتی یک انسان پر از آرزو و رویا می پردازد […]