امید مسعودفر

فروردین ۸, ۱۳۹۸

سفیر ایران گفت: سبحان ساشایی اگر پسر من بود تک خوری نمی کرد

#حیف_پرس ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ . خبر هشتم؛ سبحان احمدی سفیر ایران در ترینیدادوتوباگو گفت: سبحان ساشایی اگر پسر من بود تک خوری نمی کرد . […]
فروردین ۷, ۱۳۹۸

هنوز برخی بیرون برها چلوکباب ۵ هزارتومانی عرضه می کنند

#حیف_پرس ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ . خبر هفتم؛ در حالی که در ۱۸ سال گذشته قیمت فلافل سلف سرویس به ۵۷ هزارتومان رسیده است، اما هنوز […]
فروردین ۶, ۱۳۹۸

در جلسه کارگروه فیلترینگ، فیلترینگ تلگرام بررسی می شود

#حیف_پرس ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ . خبر ششم؛ امروز در جلسه کارگروه فیلترینگ، فیلترینگ تلگرام بررسی می شود. رییس جمهور پیروز در انتخابات ۱۴۱۲ قول رفع […]
فروردین ۴, ۱۳۹۸

خرید ۱۸ میلیون فن پیج ریوند حسنی برای کمبود فن خط ۷ متروی تهران

#حیف_پرس ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ . خبر چهارم ؛ خرید ۱۸ میلیون فن پیج ریوند حسنی برای کمبود فن خط ۷ متروی تهران توسط حنا پیروزی […]
فروردین ۲, ۱۳۹۸

افتتاح سرچ گوگل بومی توسط گلزار ممدی

حیف پرس | ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ | خبر دوم ؛ افتتاح سرچ گوگل بومی توسط گلزار ممدی از مریدان مدیر یکی از شبکه های تلویزیونی […]
فروردین ۱, ۱۳۹۸

جنجال شهردار فلان شهر با پاکبانان بر سر صندلی

حیف پرس | ایران۱۴۱۴ در آستانه ۱۴۱۵ | خبر اول . خبر اول : جنجال شهردار فلان شهر با پاکبانان بر سر صندلی . نویسنده و […]